In English / På Svenska

Huutomerkki in English

Huutomerkki ry is a youthful and active writers’ association. Huutomerkki’s home is in Oulu, Finland, but the association’s work also contributes to the Northern literature scene in general. Huutomerkki has three major goals: to encourage and bring forth Northern literature and writers, to improve the quality and content of writing in the North and to develop the Northern publishing sector and increase interest in literature.

Huutomerkki organizes workshops for writers, literature and poetry clubs and the annual literature festival Oulun Muusajuhlat. The association also publishes a magazine, Hallaus. In the long run Huutomerkki participates in developing the literature field in Northern Finland: publishers, bookstores, competitions and literature events.

Anyone can participate in Huutomerkki’s activities and anyone can become a member. The association aims to bring together all people involved in Northern literature: writers of poetry and prose, cartoon artists, journalists, critics and scholars.

In English, ’Huutomerkki’ means ’exclamation mark’ (!).

Contact:
Chairperson Aleksi Nikula
+358 50 547 9594
alnikula@gmail.com

Huutomerkki rf på svenska

Huutomerkki rf är en skrivarförening som befrämjar att litteraturen samt skribenter här i norr
lyfts fram. Föreningen är bildad år 2003.

Föreningen anordnar litteratur- och kulturevenemang och skrivarutbildningar.
Dessutom publicerar föreningen tidskriften Hallaus två gånger om året. Varje höst anordnas
Uleåborgs Musafest -ordkonstfestival som är en av de mest betydande litterära
kulturarrangemangen i Norra Finland.

Vem som helst som är intresserad av kulturen i norr kan bli medlem i Huutomerkki rf. Som
medlem befrämjar du i din tur föreningens verksamhet och får även möjlighet att ta del av
samarbetsparternas medlemserbjudanden.

För mer information på svenska vänligen kontakta föreningens styrelse:

Ordförande Aleksi Nikula
+358 50 547 9594
alnikula@gmail.com