Huutomerkki ry:n syyskokous 25.11. klo 19

Hyvät Huutomerkki ry:n jäsenet,

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen 25.11. 2014 klo 19. Kokouspaikkana
toimii Kulttuurikeskus Valve ja siellä kahvila Minttu.

Huutomerkin hallituksen puolesta
Tarja Longi-Korpua

Huutomerkki ry
Esityslista
Yhdistyksen syyskokous

25.11. 2014 klo 19
Kulttuuritalo Valve (Hallituskatu 7, 90100 Oulu)

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5) Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6) Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut.

7) Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.

8) Valitaan yksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

9) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä kuudesta yhdeksään
(6-9) hallituksen varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä.

10) Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.