Hae Hallauksen päätoimittajaksi!

Huutomerkki ry julistaa haettavaksi aikakauskirja Hallauksen päätoimittajan vakanssin. Tehtävää voi hoitaa yksittäinen henkilö tai useamman hengen tiimi.

Toimi edellyttää intohimoista suhtautumista kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen. Kirjallisuuden alan koulutus, työkokemus tai harrastuneisuus luetaan eduksi.

Hakijalla tulee olla kielikorvaa, näkemystä ja kohtuullisen paksu nahka. Hallaus on antologiatyyppinen julkaisu. Siksi on suotavaa, että päätoimittaja on ennakkoluuloton ja kykenee arvostamaan erilaisia kirjoitustyylejä ja -lajeja.

Päätoimittajan tulee sitoutua tehtävään vähintään vuodeksi, mikä tarkoittaa kahden numeron toimittamista. Kymmenvuotisen historiansa aikana Hallauksella on ollut kolme päätoimittajaa. Työ alkaa 1.4.2015 numeron 20 toimittamisesta.

Hallaus kuuluu Huutomerkki ry:n toimintaan ja sen tulisi näkyä kirjoittajayhdistyksen tapahtumissa. Aikakauskirjan tulevaisuuden haasteita ovat internetsivujen sisältöjen kehittäminen, valtakunnallisen näkyvyyden parantaminen, aktiivinen osallistuminen tapahtumiin sekä tilaaja- ja kirjoittajaverkoston laajentaminen.

Päätoimittaja vastaa aikakauskirjan taloudesta, toimituksesta ja taiteellisesta linjasta. Hallaus teettää töitä eri jaksoissa ympärivuotisesti. Yhden numeron välttämätön työmäärä vastaa 2-3 viikon työtä, jos päätoimittaja tekee pääosan toimitusvaiheista itse. Tästä on laskettu pois julkaisun taitto, jonka on tehnyt palkattu ammattilainen. Jos päätoimittaja kykenee kokoamaan ympärilleen osaavan toimitus- ja markkinointitiimin, jää jäljelle vain johtamistyö ja -vastuu.

Päätoimittajalle ei ole maksettu palkkiota, mutta tämä asia riippuu paljolti päätoimittajan kyvystä hakea lisärahoitusta.

Pestiä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Huutomerkki ry:n hallitukselle ja lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jarkko.lauri@oulu.fi. Lisätietoja voi kysyä nykyiseltä päätoimittajalta samaisesta sähköpostiosoitteesta. Hakemuksia otetaan vastaan 16.3. 2015 saakka.

Hakuilmoituksen löydät myös Hallauksen internetsivuilta www.hallaus.fi.